سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
عشرتکده فجر!

 

عشترکد? فجر!

.

جشنواره ای با طعم فسق و فجور..

.

 از اشک یتیمانت ، از خون شهیدانت

.

 فردا که بهارآید ، صد لاله به بارآید ، صد لاله به بار آید

.

 لاله ها همین ها هستند !؟

.

 در بهارآزادی اصلا هم جای شهیدانخالی نیست !

..
1373119317208384_large.jpg
..

به اسم" فجر"و انقلاب اسلامی جایزه ها را بدهید به اینان

.

 که انقلاب از نوع اسلامی اش را"زجر"می دهند ! 

..
1373118994521901_large.jpg
..

 

  

..
1372908087320999_large.jpg
.


+ نوشته شـــده در سه شنبه 92/7/2ساعــت 12:41 عصر تــوسط سادات موسوی | نظر