سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
وای برآنان که دله سیدعلی راخون کردن ببین چگونه نوازش میکندرهبرش

...

وای بر آنهایی که دل سید علــــی را خون کرده اند

.

ببین چگونه با ناتوانی تلاش می کند صورت امامش را نوازش کند

.

وای بر آنهایی که به رهبــــرمان توهین می کنند

.

شرمنده نگاهتم مولای من


 ای آنکه خون کردی دلسید علی را

.

بر گردد تا سربند یا زهـــــــــرا نبستم

....


+ نوشته شـــده در دوشنبه 92/3/13ساعــت 12:28 عصر تــوسط سادات موسوی | نظر