سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
یکی از برادران گردان لشگر 27 محمد رسول الله صلی الله علیه و آله

 

پسرش که شهید شد دلش سوخت.

آخه یادش رفته بود برای سیلی ای که تو بچگی بهش زده بود، عذرخواهی کنه.

با خودش گفت:

" جنازه ش رو که آوردن صورتشو می بوسم. "


آوردنش . . . ولی...

سر نداشت . . .

 


شرمندگی برای من


+ نوشته شـــده در شنبه 92/3/4ساعــت 1:9 عصر تــوسط سادات موسوی | نظر