سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
در اشتیاق پیراهنت سالیان سال یعقوب چشم های مارا پیر کرده ای!


+ نوشته شـــده در یادداشت ثابت - سه شنبه 92/3/8ساعــت 3:8 عصر تــوسط سادات موسوی | نظر
عشرتکده فجر!

 

عشترکد? فجر!

.

جشنواره ای با طعم فسق و فجور..

.

 از اشک یتیمانت ، از خون شهیدانت

.

 فردا که بهارآید ، صد لاله به بارآید ، صد لاله به بار آید

.

 لاله ها همین ها هستند !؟

.

 در بهارآزادی اصلا هم جای شهیدانخالی نیست !

..
1373119317208384_large.jpg
..

به اسم" فجر"و انقلاب اسلامی جایزه ها را بدهید به اینان

.

 که انقلاب از نوع اسلامی اش را"زجر"می دهند ! 

..
1373118994521901_large.jpg
..

 

  

..
1372908087320999_large.jpg
.


+ نوشته شـــده در سه شنبه 92/7/2ساعــت 12:41 عصر تــوسط سادات موسوی | نظر
حواست باشد ...........!

0629_defa_moghadas.jpg

..
حواست باشد....

داریم در جایی "زندگــــی" میکنیم کـه:

هَرزگی "مــــــد" اســت !

بی آبرویــی "کلــــاس" اســـت !

مَســـــتی دود "تفــــریح" اســـت !

رابطه با نامحرم "روشن فکــــری" اســت !

گــُـرگ بــودن رَمـــز "موفقیـــت" اســـت!

بی فرهنگی "فرهنـــگ" است!

پشت به ارزش ها واعتقادات کردن نشانه "رشـــد و نبوغ" است !

و...........

خدایا ممنون که نه باکلاسم نه روشنفکر ونه...

فقط "تـــ ـــــو" را میخواهم و بس...

و تو ای همسنــــگر

مواظب باش

..

ptc3gh2aeetlmroqyu77.jpg


+ نوشته شـــده در سه شنبه 92/7/2ساعــت 12:27 عصر تــوسط سادات موسوی | نظر
گاهی دلم میگیرد ازآدمهایی که...............

گاهی دلم می گیرد از آدم هایی که در پس نگاه سردشان با لبخندی گرم فریبت می دهند دلم می گیرد از خورشیدی که گرم نمی کند و نوری که تاریکی می دهد ازکلماتی که چون شیرینی افسانه ها فریبت می دهند دلم می گیرد از سردی چندش آور دستی که دستت را می فشارد و نگاهی که به توست و هیچ وقت تو را نمی بیند از دوستی که برایت هدیه دو بال برای پریدن می آورد و بعد پرواز را با منفور ترین کلمات دنیا معنی می کند...


+ نوشته شـــده در پنج شنبه 92/3/16ساعــت 2:21 عصر تــوسط سادات موسوی | نظر
وای برآنان که دله سیدعلی راخون کردن ببین چگونه نوازش میکندرهبرش

...

وای بر آنهایی که دل سید علــــی را خون کرده اند

.

ببین چگونه با ناتوانی تلاش می کند صورت امامش را نوازش کند

.

وای بر آنهایی که به رهبــــرمان توهین می کنند

.

شرمنده نگاهتم مولای من


 ای آنکه خون کردی دلسید علی را

.

بر گردد تا سربند یا زهـــــــــرا نبستم

....


+ نوشته شـــده در دوشنبه 92/3/13ساعــت 12:28 عصر تــوسط سادات موسوی | نظر
توای عشق و.................


+ نوشته شـــده در جمعه 92/3/10ساعــت 11:5 صبح تــوسط سادات موسوی | نظر
یادشان گرامی باد!


+ نوشته شـــده در شنبه 92/3/4ساعــت 1:12 عصر تــوسط سادات موسوی | نظر
   1   2   3   4   5   >>   >